Bellavita.si

Pogodba ob najemu stanovanja

Različne sobe v stanovanju

Čeprav raziskave kažejo, da je v Sloveniji še vedno povsem običajno najemanje stanovanj brez podpisa ustrezne pogodbe, se vedno več ljudi odloča za podpis najemne pogodbe, ki pravno ščiti obe pogodbeni stranki – najemnika in najemodajalca. Razlog temu je najbrž ravno želja po pravnem varstvu vseh udeleženih v najemnem odnosu. Če se vam zdi sestavljanje…

© 25. 06. 2018 - Bellavita.si. Oglaševanje.